Uw I am I Soul Coach

Hi mooi mens,

Mijn naam is Casandra la Cruz, ik ben al bijna 30 jaar woonachtig in Nederland en mijn roots liggen op Curaçao.

Vanaf mijn jonge jaren was ik al nieuwsgierig naar de zin van het leven.

- Hoe komt het dat wij zijn zoals we zijn?
- Waarom zag en voelde ik dingen die anderen niet zagen en voelden? 
- Wie ben ik en wat is mijn doel hier op aarde?

Allemaal vragen waarmee ik vele jaren mee rondliep. Vaak had ik het gevoel nergens bij te horen.
Het grootste deel van mijn leven heb ik me dan ook proberen aan te passen in het stramien van wat de maatschappij als normaal beschouwde. Verschillende banen uitgeoefend maar nooit echt het gevoel gehad dat ik dat deed waar ik voor geboren was.

Tot de dag aanbrak dat ik naar mijn innerlijke stem ben gaan luisteren en de gaven en talenten welke ik had onderdrukt hun vrije loop liet gaan. Spiritualiteit heeft mijn hele leven wel op de een of andere manier aangetrokken. Vaak genoeg bracht het leven mij in situaties waarbij onbewust een beroep op mijn spiritualiteit werd gedaan. Met spiritualiteit als een rode draad in mijn leven kwam steeds meer het besef dat mijn roeping hieraan gekoppeld moest worden. Mijn medemens coachen/raadgeven gebruikmakend van mijn spirituele gaven is dan ook waar ik voor geboren ben.

Waarom heb ik dat al die jaren dan geen gehoor aan gegeven? 
Zoals ze op Curaçao zeggen.... "Nada no ta pasa prome ku su tempu" met andere woorden "niks gebeurt voor zijn tijd". Ik heb de afgelopen jaren mijn gaven en talenten beter leren begrijpen en verder weten te ontwikkelen. En heb zo een mooie basis kunnen creëeren om uiteindelijk op een puur, liefdevol en waardevolle manier u te helpen op weg naar uw eigen ontwikkeling in dit leven.

Hier word ik intens gelukkig van. Dit is voor mij geen werk maar mijn hobby en roeping.

Aanvaard mijn helpende hand in licht en liefde.
                                       

                        Casandra